• White Facebook Icon
  • Teija Sipilä

357. syy - "Meillä ei uskalleta johtaa"

#365syyta #blab

365 syytä olla tekemättä businesta - 357. syy

Teema: SITOUTUMINEN JA VASTUU


"Helppohan se sun on johtaa ja antaa palautetta. Meidän pitää olla täällä töissä toistemme kanssa joka päivä."


Kuulen tämän lauseen kun minua joko pyydetään puuttumaan ongelmatilanteisiin, kun nostan jonkin epäkohdan esiin tai annan rakentavaa palautetta johtamisesta tai johtamatta jättämisestä.


Kommentin sanojat eivät ole rivityöntekijöitä vaan yritysjohtajia, jotka ovat vuosia "sallineet" tehottoman toiminnan tai yritystä haavoittavan käytöksen.


Olen usein miettinyt miksi ihmiset eivät puutu epäkohtiin tai vaadi sovituista asioista kiinni pitämistä. Tässä tyypillisimmät selitykset ja perustelut:


1. "Ei kuulu mulle"


Tämä on tyypillisin vastaus minkä kuulen. Ajatellaan että ainoastaan lähiesimiehellä on oikeus puuttua tiimijäsenen tekemisiin. Vaikka nähdään että kollega tai esimies tekee jotain mikä ei noudata sovittuja periaatteita, prosesseja tai vahingoittaa tuloksentekomahdol-lisuutta, jätetään puuttumatta - "kun asia ei kuulu minulle".


Esimerkki: yrityksessä investoitiin toiminnan muuttavaan teknologiaan useita kymmeniä miljoonia. Yksi kehitysinsinööreistä esitti projektin alkumetreillä ongelmat mitkä hänen mielestään estävät teknologian käyttöönoton. Häntä pyydettiin vaikenemaan esimiehen toimesta. Vuosia kestäneen projektin päätyttyä teknologia todettiin käyttökelvottomaksi. Kun esimieheltä kysyttiin miksi hän ei pysäyttänyt projektia, hän vastasi että: "En halunnut menettää työtäni, vaan pitää kiinni investointipäätöksestä mikä oli tehty".


Useiden kymmenien miljoonien tuhlaaminen aiheutti useamman henkilön irtisanomisen ja työpaikan menetyksen, myös esimiehen.


2. "Ei ole aikaa"


Tämän perustelun kuulee usein myyntijohdon suusta. Useissa yrityksissä myynnin esimieheksi nostetaan yksi parhaista myyjistä. Hyvä myyjä ei ole automaattisesti hyvä myynnin esimies.


Ongelmaksi tulee usein se että esimiehelle jätetään omat myyntitavoitteet ja tämän lisäksi myynnin johtaminen. Valitettavan usein entinen myyjä priorisoi ajankäytön oman myyntitavoitteen saavuttamiseen.


Joissain tapauksissa esimehen tavoitteeksi on asetettu koko myynnin tulos. Aika usein kuitenkin tuloksen sakatessa esimies lähtee juoksemaan tavoitetta kasaan omalla myyntityöllä, eikä myynnin johtamisella.


Kalenteri on aina paras tutkimuskohde. Ajankäyttö paljastaa onko kyseessä myyjä vai myynnin esimies.


3. Pelko ja epämukavuus


Ensimmäinen ja toinen kohta ovat usein selityksiä. Valtaosin todellinen syy johtamattomuuden takana on pelko ja epämukavuus. Puuttuminen edellyttää oman tekemisen muuttamista, se vaatii valmistautumista ja palautetaitojen kehittämistä sekä kurinalaisuutta.


Kaikkea tekemistämme ohjaa psykologisesti "pain or pleasure". Puutumme vasta kun ongelmat kasvavat liian sietämättömiksi. Jätämme puuttumatta kun puuttumattomuus on helpompaa. Samalla vesitämme yrityksestä luottamuksen, mikä on perusedellytys ihmisten sitoutumiselle (sitoutuneet ihmiset tekevät 43% parempaa tulosta, Hey Group).


Johtamattomuus euroissa


Yksi tapa korjata tilanne on osoittaa johtamattomuuden vaikutukset rahassa: tulokset, asiakaskokemus ja henkilöstötyytyväisyys. Tietysti tarvitaan rohkeutta puuttua toisen ihmisen tekemiseen ja uskallusta olla erimieltä. Palautteen antotaidot ja käytännöt (esimerkiksi palaveriagendat mitkä varmistava palautteen annon rutiinin omaisesti), parantavat yleensä rohkeutta. Nämä taas parantavat sisäistä luottamusta, mikä vaikuttaa myönteisesti kaikkien ihmisten sitoutumiseen.


62 views0 comments
  • Facebook Social Icon

Tekniikantie 2

02150, Espoo FINLAND

 

Teija Sipilä, busineksen tekijä

teija.sipila@blab.fi

+358 (0) 40 849 8819

Tarja Hintikka, psykolyytikko

tarja.hintikka@blab.fi

Marika Lankinen, businessmuotoilija

marika.lankinen@blab.fi