• White Facebook Icon
  • Teija Sipilä

364. syy - "Kun ei muitakaan kiinnosta"

Updated: Jan 5, 2018

#365syyta #blab

365 syytä olla tekemättä businesta - 364. syy

Teema: ARVOSTUS, TULKINNAT ja TUNTEET


Toinen vuoden 2017 kestosuosikkisyy olla tekemättä businesta on ehdottomasti "myötävastuuttomuus". Myötävastuuttomuudella tarkoitetaan tilannetta missä ongelmiin, epäkohtiin tai businessmahdollisuuksiin ei tartuta kun


- kukaan muukaan ei tartu

- tarttumista tai tilanteeseen puuttumista ei vaadita tai johdeta

- kukaan ei ole oikeasti kiinnostunut...

- edellisellä kerralla kun puutuin tai nostin asian esiin, siitä seurasi ongelmia / lisää työtä / jouduin puhutteluun

- asia ei kosketa minua tai se ei ole minun mittareissani

- pärjään toimimalla aivan kuten aina ennenkin

Yli 40% päivittäin tekemistämme päätöksistä ja valinnoista ovat oikeasti rutiinitoimintoja. Ihmisaivot pyrkivät minimoimaan energiakulutuksen. Uuden oppiminen, epäkohtiin puuttuminen ja oman toiminnan muuttaminen edellyttää rutiinien rikkomista sekä tietoista ajattelua. Tämä vaatii energiaa huomattavasti enemmän kuin vanhoissa totutuissa tavoissa pysyminen.


Löydöksiä ja oppeja:


Toteuttamissamme asiakasprojekteissa olemme oppineet että lähes kaikki muutosvastarinta, uudistusvastaisuus ja epäkohtiin puuttumattomuus johtuu ihmisten arvostuksen puutteesta. Kyllä, luit oikein. Tämä on ollut yllättävä havainto.


Tutkimukset ja tulosvaikutukset (State of Employment Engagement Activities):


1. Työntekijä puuttuu epäkohtaan tai tarttuu mahdollisuuteen (vaikka tätä ei häneltä odoteta)

- sitoutunut, arvostusta nauttiva työntekijä....................................................................... 74%

- sitoutumaton, arvottomaksi itsensä kokeva työntekijä................................................... 24%


2. Venyttää työpäiväänsä, jotta tuloksen / menestyksen kannalta tarpeellinen asia saadaan tehtyä

- sitoutunut, arvostusta nauttiva työntekijä....................................................................... 83%

- sitoutumaton, arvottomaksi itsensä kokeva työntekijä................................................... 33%


3. Tekevät aina parhaansa töissä

- sitoutunut, arvostusta nauttiva työntekijä....................................................................... 66%

- sitoutumaton, arvottomaksi itsensä kokeva työntekijä................................................... 34%Ratkaisuun vaikuttava laskelma:


Korkeasti sitoutuneiden työntekijöiden määrän tutkittiin yli 10.000 henkeä työllistävissä yrityksissä olevan 21%. Alle 10 henkeä työllistävissä 38%. 1000 henkeä työllistävässä yrityksessä todella sitoutuneiden määrä on noin 23%, kohtalaisesti sitoutuneiden taso noin 50%. Tämä tarkoittaa että puolet henkilökunnastasi tarttuu noin 7/10 epäkohtaan. Loput puolet tarttuvat noin 2-3 mahdollisuuteen tai ongelmaan.


Mikäli tätä kaavaa soveltaa 10 myyjän tiimissä, joille vuoden aikana annetaan eteen 100 mahdollisuutta ja mahdollisuudet jakautuvat tasan myyjien kesken. Tarkoittaa tämä sitä että myyjät tarttuvat noin 49 mahdollisuuteen. Mikäli myynnin hitrate on keskimääräinen 30%, näistä kotiutuu tulokseen 15 kauppaa.


Sitoutuneilla myyjillä olisi mahdollista kotiuttaa 22 kauppaa. 100.000€ keskikauppoja tekevässä yrityksessä tämä tarkoittaa 700.000€ menetystä.
22 views0 comments
  • Facebook Social Icon

Tekniikantie 2

02150, Espoo FINLAND

 

Teija Sipilä, busineksen tekijä

teija.sipila@blab.fi

+358 (0) 40 849 8819

Tarja Hintikka, psykolyytikko

tarja.hintikka@blab.fi

Marika Lankinen, businessmuotoilija

marika.lankinen@blab.fi