• White Facebook Icon
  • Teija Sipilä

359. syy - "Pitääkö meidän työntekijä työpaikkaa vankilana"

Updated: Jan 17, 2018

#365syyta #blab

365 syytä olla tekemättä businesta - 359. syy

Teema: TULKINNAT ja TUNTEETTyöskentely suomalaisyrityksen johtoryhmän kanssa mahdollisti meille konkreettisen esimerkin, minkä avulla pystyimme osoittamaan miten paljon toimintaamme, päätöksentekoa ja valintojamme ohjaavat tulkinnat ja niiden aikaan saamat tunteet.


Yrityksessä lähes 30 uran tehnyt työntekijä oli työnantajan pyynnöstä siirtänyt eläkkeelle siirtymis päivämääräänsä. Muutamia kuukausia ennen eläkkeelle jääntiään, hän aloitti seinäkalenteristaan raksia jäljellä olevia päiviä. Ikäänkuin juhlistaen pois pääsyään.


Kyseisen yrityksen johto nosti tämän tapaamisessamme esiin ja mietti millaisen viestin tämä pois pääsyn "juhlistaminen" välitti muulle organisaatiolle. Tulkintoja mietittiin laidasta laitaan:


- "Ikään kuin hän olisi ollut vankilassa ja juhlii pois pääsyään"

- "Eikö hän yhtään arvosta tätä yritystä ja täällä viettämiään vuosia"

- "Onko tämä viesti kaikille muille että te joudutte jäämään mätänemään tänne"


Aivot muodostavat jopa 50.000 tulkintaa vuorokauden aikana. Näiden tulkintojen syntymiseen vaikuttavat menneisyytemme, aikaisemmat kokemukset ja tilanteet, joihin havaintojamme peilaamme. Toki myös perintötekijät, kasvatus ja sosiaalinen käyttäytymistyyli (DiSC) vaikuttaa siihen miten asioita tulkitsemme.


Jostain selittämättömästä syystä aivot valitsevat herkemmin negatiivisen tulkinnan ja epäilyn kuin positiivisen tulkinnan. Meillä on taipumus myös jäädä jumiin tällaiseen negatiiviseen tulkintaa. Tätä on tutkinut mm. Alison Ledgerwood https://www.youtube.com/watch?v=7XFLTDQ4JMk.


Tämä esimerkin 359. syy, olla tekemättä businesta, oli johtaa siihen että ansiokkaan uran yrityksessä tehnyt ihminen oli joutua viimeisinä työpäivinään ylimmän johdon nuhteluun.

Yritysjohdon pyynnöstä, päätimme selvittää miksi tämä ihminen pitää julkista kalenteria ja ikäänkuin juhlii pois pääsyä. Yllätys tekijän motiiveista oli suuri.


Kyseinen henkilö edusti sosiaaliselta käyttäytymistyyliltään CS (DiSC) ihmistä eli tunnontarkka, täydellisyyden tavoittelija, joka kaipaa turvallisuutta. Nämä ihmiset saattavat vaikuttaa yksinäisiltä, hieman jopa erakoilta.


Pitkä keskustelu henkilön kanssa paljasti että hänen kalenterinsa taustalla on pelko. Hän on vuosikymmenten ajan kuulunut johonkin, ollut osa jotain yhteisöä ja nyt yksin jääminen pelottaa häntä. Tämän seurauksena hän on päätynyt laskemaan montako päivää hänellä on vielä jäljellä yhteisössä oloa ja miten monta päivää aikaa käsitellä omia pelkojaan, sekä tehdä työtä sopeutuakseen uuteen elämänvaiheeseen.


Tulkinnat ja niiden "käsitteleminen" on mahdollisuuksia näkevien ja menestyvien yritysjohtajien taito. Erityisesti jokaisen tulkinnan kääntäminen positiiviseksi, on taito minkä jakamiselle osoitat parasta mahdollista empatiaa.

19 views0 comments
  • Facebook Social Icon

Tekniikantie 2

02150, Espoo FINLAND

 

Teija Sipilä, busineksen tekijä

teija.sipila@blab.fi

+358 (0) 40 849 8819

Tarja Hintikka, psykolyytikko

tarja.hintikka@blab.fi

Marika Lankinen, businessmuotoilija

marika.lankinen@blab.fi