• White Facebook Icon
  • Teija Sipilä

358. syy - "Jos jatkamme vastustusta, väheneekö johdon arvostus meitä kohtaan?"

#365syyta #blab

365 syytä olla tekemättä businesta - 358. syy

Teema: ARVOSTUS sekä LUOTTAMUS, SITOUTUMINEN ja VASTUU
Tämä ylemmän toimihenkilön kysymys pysäytti koko keskijohdon. Kysymys paljastaa yhden liike-elämää vaivaavan, oravanpyörämäisen ongelman, mikä estää yrityksiä tekemästä businesta.


Usein taustalla on tapahtumien sarja, toimenpiteitä ja tulkintoja, mitkä ovat aiheuttaneet luottamuspulan. Ohessa esimerkkisarja, minkä avaaminen toivottavasti auttaa muita yrityksiä tai johtajia pysäyttämään oma arvostuksesta arvostamattomuuteen -kehityspyörä.


Esimerkkiyrityksessä tehdään maailmanluokan projekteja kansainvälisille markkinoille. Projektien kesto on pitkä ja yhden projektin sisälllä on useita, usean miljoonan alaprojektia. Vuosia sitten kyseinen toimiala oli vaikeuksissa ja esimerkkiyritystä johtanut toimitusjohtaja keskittyi yrityksen eloonjääntikamppailuun. Samaan aikaan toimiva projektijohto joutui selviytymään yksin, ottamaan vastuun päätöksistä ja toimimaan erittäin itsenäisesti, ilman ylemmän johdon apua tai ohjaamista. Yrityksessä tehtiin monista eri syistä johtuen merkittäviä tappioita.


Toimitusjohtaja vaihdettiin ja toimivaa johtoa uudistettiin. Aikaisempien vuosien tappiokokemus sai omistajat ja toimivan johdon hakemaan varmistusta tulevilla vuosille. Varmistusta lähdettiin hakemaan lisäämällä systematiikkaa ja mittarointia.


Ensimmäiset kehitystoimenpiteet nähtiin vielä positiivisessa valossa, mutta jo seuraavista alkoi epäily. "Eikö meihin enään luoteta?", "Miksi meitä kytätään?", "Miksi meidän pitää raportoida?", "Miksi en voi ostaa materiaalia sieltä mistä olen ostanut tähänkin asti?".


Osa toimivasta keskijohdosta jatkoi toimintaa kuten aina aikaisemminkin, minkä seurauksena johto lisäsi seurantatoimenpiteitä ja valvontaa. Tämä aiheutti sen että vanhan toimintamallin mukaisia tapoja alettiin tehdä salassa. Toimenpiteitä piiloteltiin. Muulle tiimille strategian vastainen toiminta perusteltiin puheilla: "Johto ei enää arvosta meitä tai meidän työntekijöitä. Meidän pitää näyttää että voimme toimia kuten aina aiemminkin. Vastustetaan uusia toimenpiteitä yhdessä."


Arvostuksen tai luottamuksen puute puhe saa helposti ihmiset tiukaksi rintamaksi vastustamaan yritysjohdon hyviäkin aikomuksia.


Toiminnan vastustaminen ja salaa sovittujen periaatteiden rikkominen vie johdon luottamuksen, mikä aikaan saa kontrollijohtamista tai mikromanageerausta. Ja kierre on valmis.


Onneksi tässä yrityksessä toimiva johto tunnisti tilanteen ja pääsimme pysäyttämään kierrettä. Ihmisten tulkintojen ja tunnereaktioiden purkaminen vaatii aikaa. Ymmärrystä systemaattisuuden perusteista lähdettiin korjaamaan suunnitelmallisesti ja kipeitäkin asioita käsiteltiin pienryhmissä.


Ihmisten vastustaessa muutosta onkin hyvä kysyä: "Mitä ihmiset todella vastustavat? Mikä tarve heillä jää täyttymättä? Miten he ovat muutokset ymmärtäneet ja millaisia tunteita se sekä muutokseen liittyvät toiminnat heissä herättää?"

36 views0 comments
  • Facebook Social Icon

Tekniikantie 2

02150, Espoo FINLAND

 

Teija Sipilä, busineksen tekijä

teija.sipila@blab.fi

+358 (0) 40 849 8819

Tarja Hintikka, psykolyytikko

tarja.hintikka@blab.fi

Marika Lankinen, businessmuotoilija

marika.lankinen@blab.fi